Frosch, het eerste merk dat zich inzet voor de binnenhuisluchtkwaliteit, om de gezondheid van zijn gebruikers te beschermen

Frosch binnenhuisluchtkwaliteit

 • De aanpak
 • Het label

Frosch qualite air interieur demarche1. De aanpak

BINNENHUISLUCHTVERVUILING

De onzichtbare dreiging

Wist u dat…

 • Wij elke dag gemiddeld ongeveer 12.000 liter lucht inademen.
 • Belgen brengen bijna 80% van hun tijd binnenshuis door.
 • De binnenhuislucht die wij inademen is 8 keer vuiler dan de buitenlucht.
 • Er bestaan meer dan 500 giftige binnenhuisluchtvervuilers, waarvan er verschillende kankerverwekkend zijn.
 • In België worden de sanitaire en economische kosten ten gevolge van de slechte luchtkwaliteit binnenshuis en buitenshuis geraamd op 18 miljard euro.
 • 79% van de woningen is giftig en 42% van de interieurs bevatten gemiddeld 4 kankerverwekkende vervuilers.
 • Sommige onderhoudsproducten kunnen chemische stoffen en vluchtige organische samenstellingen bevatten die de binnenhuislucht vervuilen.

Bron: Voisin, C., Chasseur, C., Gosselin, P., Fierens, S., & Van Nieuwenhuyse A. (2012). Wetenschappelijk instituut volksgezondheid : Binnenhuisluchtvervuiling. Brussel : Dr. Johan Peeters. Centre Urbain - de stadswinkel asbl. (2013).

2. Het label

BINNENHUISLUCHT GECONTROLEERD

Het eerste zelfstandige, internationale label

air interieur internationaalair interieur illu 1air interieur betrouwbaarair interieur froschair interieur vermeldingair interieur labelair interieur transparantair interieur Fredair interieur onafhankelijk

Het label “Binnenhuislucht gecontroleerd” kort samengevat:

 • Internationaal: de producten worden gecertificeerd op basis van meer dan 119 internationale normen en regelgevingen, en deze certificering wordt wereldwijd erkend.
 • Betrouwbaar: de analyses worden uitgevoerd door zelfstandige en door BELAC geaccrediteerde laboratoria die de vastgelegde analysemethodes met betrekking tot de internationaal erkende ISO-normen naleven.
 • Onafhankelijk: het label ontvangt geen subsidies van staten of instellingen.
 • Transparant: de analysescenario’s zijn beschikbaar en iedereen kan ze vrij raadplegen.
 • Een eenvoudige, duidelijke en compromisloze vermelding: het label geeft de geteste producten een waardering, gaande van A+ tot C naargelang de uitstoot van luchtvervuilers, zodat de eindgebruikers over duidelijke informatie beschikken.

Voor meer info: www.air-label.com

Frosch liet zijn huishoudreinigers wetenschappelijk testen door een onafhankelijk label om de impact van zijn producten op de kwaliteit van de binnenhuislucht te meten. A+ garandeert dat er zeer weinig uitstoot in de binnenhuislucht is.